Van A tot Zorg

Deze cursus van 10 weken is bedoeld voor mensen die graag een opleiding in de zorg willen gaan volgen maar de Nederlandse taal nog moeten verbeteren, of voor diegene die al in de zorg werken maar waarvoor de taal een belemmering is om het werk goed uit te kunnen voeren. In deze cursus werk je aan je Nederlandse taalvaardigheid maar vooral aan de taal die je nodig hebt in de sector zorg. De cursus is voor zowel Nederlandstalige deelnemers als voor anderstalige deelnemers. 
Meer informatie over de cursus van A tot Zorg.