Voltijdroute laaggeletterden


De voltijd route laaggeletterden is een door ons ontwikkelde methode die zich richt op nieuwe statushouders (nieuwe instroom) en mensen die reeds een inburgeringstraject hebben doorlopen of bezig zijn met een inburgeringstraject maar vastlopen of vast dreigen te lopen in het huidige aanbod.
Meer informatie over de voltijdroute laaggeletterden en de praktijk van deze cursus.