Alfabetisering

Deze cursus bereidt cursisten voor op het starten met Nederlands leren op A1 niveau. Er wordt gestart met luisteren en spreken, waarna ook lezen en schrijven aan bod komen. Deze cursus leert de mensen de letters en klanken van het Nederlandse alfabet en breidt de Nederlandse woordenschat uit. Aan het eind van de cursus beheerst de cursist voldoende Nederlandse vaardigheden om te starten met de inburgering. Meer info

Deze cursus is geschikt voor mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen, die geen opleiding
hebben gevolgd of een opleiding hebben gevolgd die niet in het Latijnse schrift is.
De cursisten krijgen gedurende 40 weken, 3 keer per week 2,5 uur les.
Totale contacturen zijn: 300 uren.
De cursisten dienen daarnaast minimaal 4 uur per week thuis verder te studeren

💬 Hulp nodig?