Inburgering A0-A2

Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau.
In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden.                                             
De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken),
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
De methodes die worden gebruikt zijn TaalCompleet en Van Start
Deze cursus is bedoeld voor laag- en midden opgeleide personen met een gemiddeld leervermogen.
Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is voldoende getraind
om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen. Meer info.

💬 Hulp nodig?